Bostadsrätterna ingår samarbete med Reduca

Bostadsrätterna ingår samarbetsavtal gällande Styrelseportalen med Reduca vilket innebär att medlemsföreningarna erbjuds ett förmånligt och unikt verktyg för sitt styrelsearbete. Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är över 9 800 bostadsrättsföreningar medlemmar hos Bostadsrätterna och de är därmed den största organisationen för bostadsrättsföreningar. 

Styrelseportalen är redan ett uppskattat styrelseverktyg bland styrelser i bostadsrättsföreningar och har hjälpt hundratals föreningar med att underlätta och effektivisera styrelsearbetet. Nu väljer Bostadsrätterna att, tillsammans med oss på Reduca, lägga ytterligare ett unikt erbjudande till sina medlemsförmåner: Styrelseportalen.

Portalen gör det enkelt för styrelsen att driva styrelsearbetet på ett optimalt, effektivt och hållbart sätt. Med smarta funktioner bidrar den till ett strukturerat styrelsearbete, bättre samarbete, större deltagande och förbättrad kommunikation inom föreningen. Den har visat sig reducera kostnader och tid på onödigt administrativt arbete.

”Styrelseportalen är utvecklad för just styrelsemedlemmar i föreningar med funktioner som underlättar och effektiviserar styrelsearbetet vilket bidrar till en strukturerad, långsiktig och stabil förening. Bostadsrättsföreningar beskriver vår Styrelseportal som användarvänlig vilket vi gärna vill belysa. Den är enkel att komma i gång med och smidig att arbeta i. Den har visat sig spara en massa tid som annars lagts på onödigt administrativt arbete vilket har varit uppskattat då det är så mycket annat som ska hinnas med i uppdraget som styrelsemedlem. Samarbetet med Bostadsrätterna innebär att vi tillsammans kan digitalisera och underlätta styrelsearbetet i bostadsrättsföreningar med hjälp av Styrelseportalen”, säger Christian Murray, Reduca. 

Bostadsrätterna är Sveriges största intresseorganisation för bostadsrättsföreningar. Ett medlemskap i Bostadsrätterna innehåller bland annat styrelserådgivning inom juridik, ekonomi och teknik samt har ett brett utbud av olika kurser. Genom samarbetspartners får även medlemsföreningar tillgång till förmånliga erbjudanden av nyttiga tjänster och produkter.

”En styrelseportal har länge varit ett efterfrågat verktyg bland våra medlemsföreningar och vi är glada att kunna erbjuda våra föreningar detta genom ett samarbete med Reduca”, säger Karin Foors, Bostadsrätterna.

Läs mer om Bostadsrätterna här. 

Läs mer om erbjudandet för Bostadsrätternas medlemmar.