Support

Här hittar du svar på vanliga frågor

För att bjuda in en användare navigerar du till "Vår organisation" som finns i menyn under ditt namn. Där klickar du på "Bjud in användare". Fyll sedan i namnet på personen (för och efternamn) och sedan e-postadressen. Det skickas då ut ett mejl med inloggningsuppgifter till personen.

Navigera till Min profil som finns i menyn under ditt namn. Fyll sedan i rutan Personnummer och klicka på Spara. När personnumret är tillagt kan användaren logga in med Mobilt BankID. 

När du skapar en e-signering måste du göra följande steg:

- Fylla i rutan Namn.
- Lägga till dokumentet som ska signeras (det måste vara en PDF).
- Lägga till signerande parter. 

Kontrollera alltid att e-postadressen och personnumret är korrekt på de signerande parterna. 

I steget Justering är det endast de användare med rollerna Justerare och Ordförande som kan lämna ändringsförslag. Detta gör de genom att fylla i rutan Nytt ändringsförslag som finns under respektive punkt i protokollet. När de sedan har gått igenom samtliga punkter ska de trycka på Skicka ändringsförslag eller Inga ändringsförslag.

Från och med steget Justering är mötet låst för de roller ni valde i steget Protokoll. Protokollföraren kan avbryta justeringen om något har blivit fel i stegen innan.

Kontakt med vår support