Brf Höken 10-22

Om Bostadsrättsföreningen Höken 10-22

Brf Höken 10-22 är belägen på Södermalm i Stockholm. Föreningen består av två fastigheter med adresserna Östgötagatan 34, Bondegatan 5A och Bondegatan 5C. Höken 10-22 tillhandahåller 35 lägenheter och en lokal samt en lummig innegård. Föreningen är belägen mitt i hjärtat av Södermalm som har ett stort utbud av omtalade restauranger, caféer och butiker samt närheten till grönområden.

Hållbarhetsinformation

Föreningen sorterar matavfall som blir till biogas, biogödsel och kompost. Den vill även främja jämställdhet och det är viktigt att styrelsen består av både kvinnor och män. 

Läs mer om föreningen här:
www.hoken1022.se

Strukturerat styrelsearbete skapar en trygg och stabil förening.

Styrelsen i Brf Höken 10-22 består av 4 ledamöter. Den har som uppdrag att förvalta och utveckla bostadsrättsföreningen i medlemmarnas intresse samt i enlighet med stadgar, ekonomisk plan, trivselregler och policys. 

Bostadsrättsföreningen äger två fastigheter med en lokal och en innegård vilket innebär att förvaltning och underhåll är prioriterade uppgifter för styrelsen. Styrelsen lägger upp en ekonomiska plan, underhållsplan och ser till att det finns ekonomiska resurser för att förvalta och underhålla fastigheterna tillsammans med externa leverantörer.

Styrelsen ser även till att trivselregler och policys följs av medlemmar samt utvecklar föreningen till att bli mer hållbar.

– Med hjälp av Styrelseportalen kan vi samla alla våra dokument, avtal och projekt på ett ställe samt nå ut med snabb information till våra medlemmar, säger styrelsen i Brf Höken 10-22.

Här finner ni föreningens styrelse:
www.hoken1022.se/styrelsen/

Allt styrelsearbete på ett ställe.

I Styrelseportalen är det möjligt att samla alla avtal, projekt och dokument samt lägga upp en bra årsplanering med viktiga datum vilket skapar en bra struktur och ger en bra översikt. Det går även att signera styrelseprotokoll, årsstämmoprotokoll och avtal med BankID vilket gör styrelsearbetet effektivare och sparar tid som annars lagts på onödigt administrativt arbete.

Styrelsen kan även lagra och signera alla viktiga dokument var de än befinner sig vilket skapar ett hållbart och smidigt styrelsearbete. 

– Styrelseportalen förenklar verkligen vårt arbete med att signera styrelseprotokoll och avtal, samt att vi kan lagra viktiga dokument som stadgar, årsredovisningar, protokoll, stämmobeslut, kallelser och mycket annat säger styrelsen.

Bättre kontroll på avtal och kostnader.

I Styrelseportalen är det möjligt att lägga in avtal för bevakning. Det går att sätta start och slutdatum, bifoga dokument, lägga till kostnad, uppsägningstid och förlängningstid samt sätta ansvariga. Ansvariga får automatiska påminnelser via e-post och sms när det är dags att omförhandla avtal vilket är väldigt givande när det gäller elavtal, försäkring, banklån och hyreslokaler. Det skapar en bra struktur och ger en översikt av alla pågående och avslutade avtal med tillhörande kostnader. Det förenklar avtalshanteringen i styrelsen avsevärt.

– Sedan vi införde Styrelseportalen så har vi fått bättre kontroll på avtal och kostnader samt skapat en tydlig struktur med bra arbetsfördelning. Den har verkligen förenklat vårt styrelsearbete säger styrelsen i Brf Höken 10-22.

 

 

 

“Styrelseportalen har förbättrat och underlättat våra administrativa rutiner avsevärt, framförallt när det gäller signering av protokoll. “


Styrelsen

Brf Höken 10-22

En demo sker digitalt och är kostnadsfri

Boka en demo

Under en demo får ni: