Priser för ideella föreningar

Alla priser är exkl. moms. 

0 - 1 mkr i omsättning

SEK 290 /mån
 • Samtliga funktioner

  Funktioner: Avtal, Kalender, Dokument, Meddelande, Projekt, E-signering, Beslut, Möten, Videomöten och Register.

 • 10 användare

  En användare innebär en person som bjudits in till Styrelseportalen i fliken "Vår organisation". Personen har då access till Styrelseportalen.

 • 20 GB lagring

  Lagringsutrymme som ingår.

 • 15 signerade dokument/år

  Antal signerade dokument per år. Ett signerat dokument kan ha obegränsat antal signerande parter och sidor.

 • 250 SMS/år

  Antal SMS som ingår per år.

 • 2000 deltagareminuter/år

  Förbrukade minuter beräknas som antalet deltagare multiplicerat med längden av ett möte. Räkneexempel: ett möte på 60 minuter med 5 deltagare räknas som 300 minuter.

1 - 5 mkr omsättning

SEK 390 /mån
 • Samtliga funktioner

  Funktioner: Avtal, Kalender, Dokument, Meddelande, Projekt, E-signering, Beslut, Möten, Videomöten och Register.

 • 12 användare

  En användare innebär en person som bjudits in till Styrelseportalen i fliken "Vår organisation". Personen har då access till Styrelseportalen.

 • 20 GB lagring

  Lagringsutrymme som ingår.

 • 15 signerade dokument/år

  Antal signerade dokument per år. Ett signerat dokument kan ha obegränsat antal signerande parter och sidor.

 • 300 SMS/år

  Antal SMS som ingår per år.

 • 2500 deltagareminuter/år

  Förbrukade minuter beräknas som antalet deltagare multiplicerat med längden av ett möte. Räkneexempel: ett möte på 60 minuter med 5 deltagare räknas som 300 minuter.

Mer än 5 mkr i omsättning

SEK 490 /mån
 • Samtliga funktioner

  Funktioner: Avtal, Kalender, Dokument, Meddelande, Projekt, E-signering, Beslut, Möten, Videomöten och Register.

 • 15 användare

  En användare innebär en person som bjudits in till Styrelseportalen i fliken "Vår organisation". Personen har då access till Styrelseportalen.

 • 20 GB lagring

  Lagringsutrymme som ingår.

 • 15 signerade dokument/år

  Antal signerade dokument per år. Ett signerat dokument kan ha obegränsat antal signerande parter och sidor.

 • 350 SMS/år

  Antal SMS som ingår per år.

 • 3000 deltagareminuter/år

  Förbrukade minuter beräknas som antalet deltagare multiplicerat med längden av ett möte. Räkneexempel: ett möte på 60 minuter med 5 deltagare räknas som 300 minuter.

Kundcase

 

 

Styrelseportalen har möjliggjort att vi på ett smidigt sätt kan signera protokoll, få full koll på våra avtal och tilldela projekt inom styrelsen samt samla allt styrelsematerial på ett ställe.

Näsbyparks Tennisklubb

Styrelseportalen förenklar verkligen vårt arbete med att signera styrelseprotokoll och avtal, samt att vi kan lagra viktiga dokument som stadgar, årsredovisningar, protokoll, stämmobeslut, kallelser och mycket annat.

Brf Höken 10-22

Styrelseportalen har möjliggjort att vi på ett smidigt sätt kan utföra ett kvalitativt styrelsearbete som skapar bra struktur i klubben.

Ölands Golfklubb

Med Styrelseportalen har vi blivit effektivare på att ha koll på våra olika projekt, det finns fem års planer för all förvaltning och underhåll, och uppföljningen av projekt har blivit mycket enklare.

Skärgårdsstads SFF

I Styrelseportalen samlar vi all dokumentation, tar alla beslut och signerar protokoll på ett smidigt sätt vilket underlättar vårt arbete avsevärt.

Studentkåren Malmö

Ta del av fler kundcase

FAQ

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Ja, det går att prova portalen 30 dagar kostnadsfritt utan några förbindelser. Klicka här för att prova gratis. 

En användare är en person som får access till Styrelseportalen. Oftast är det endast styrelsemedlemmar men organisationen bestämmer själva vilka som bjuds in.

Avtalstiden är 1 år med 3 månaders uppsägningstid.  Avtalet med Reduca läggs in under bevakning i Styrelseportalen och ni får återkommande påminnelser inför förlängning.

Vi jobbar mycket med säkerheten då våra kunder ska känna sig trygga när de använder vår Styrelseportal. Varje dag sker backup av allt material och materialet är krypterat. Reduca har en intern säkerhetspolicy för att säkerhetsställa att alla medarbetare är utbildade och uppdaterade inom IT-säkerhet. Läs gärna mer på vår sida om säkerhet.

Ja, det går att lägga till e-signeringsprocesser, lagring, SMS och deltagareminuter. 

Priset är per portal och exklusive moms.

Absolut, vi hjälper våra kunder att kostnadsfritt komma igång i Styrelseportalen med både utbildning och uppladdning av material om det önskas. 

Ja, det går att digitalt signera dokument med externa parter som inte har access till er Styrelseportal. 

En demo sker digitalt och är kostnadsfri

Boka en demo

Under en demo får ni: