FAQs

Frågor? Här svarar vi på de vanligaste frågorna

Om du inte hittar svar på dina frågor här får du mer än gärna höra av dig till info@reduca.se eller 08- 39 39 48.

Priserna utgår från organisationstyp och storlek på organisationen. Ni kan läsa mer under Priser i menyn eller klicka här.

Ja, det går att prova portalen 30 dagar kostnadsfritt utan några förbindelser. Inget förlängs automatiskt. Om ni vill fortsätta med samma portal efter provperioden skickas det ut ett avtalsförslag till två i styrelsen. Klicka här för att prova gratis. 

En användare är en person som får access till Styrelseportalen. Oftast är det endast styrelsemedlemmar men organisationen bestämmer själva vilka som bjuds in.

Avtalstiden är 1 år med 3 månaders uppsägningstid. Avtalet med Reduca läggs in under bevakning i Styrelseportalen och ni får återkommande påminnelser inför förlängning.

Vi jobbar mycket med säkerheten då våra kunder ska känna sig trygga när de använder vår Styrelseportal. Varje dag sker backup av allt material och materialet är krypterat. Reduca har en intern säkerhetspolicy för att säkerhetsställa att alla medarbetare är utbildade och uppdaterade inom IT-säkerhet. Läs gärna mer på vår sida om säkerhet.

Ja, ni kan bjuda in externa personer som deltagare på ett videomöte. Externa personer får inte access till Styrelseportalen.

Ja, det går att dela skärm och presentera i videomöten.

Ja, om ni lägger till logotyp inne på "Vår organisation" så kommer den med i dagordning och protokoll. 

I mötesmallen kan ni skapa dagordning med bilagor, skicka kallelse, skriva protokoll, justera och signera. Allt direkt i Styrelseportalen. 

Ja, support ingår. Både via telefon och e-post. 

Ja, det går att logga in med Mobilt BankID.

Ja, det går att lägga till e-signeringsprocesser, lagring, SMS och deltagareminuter. 

Priset är per portal och exklusive moms.

Absolut, vi hjälper våra kunder att kostnadsfritt komma igång i Styrelseportalen med både utbildning och uppladdning av material om det önskas. 

Ja, det går att digitalt signera dokument med externa parter som inte har access till er Styrelseportal. 

Ni kan ha upp till 200 deltagare per videomöte.

Ja, ni kan redigera Word och Excell filer direkt i Styrelseportalen.

Ja, ni kan både importera och exportera mappar i Styrelseportalen. Det gör att uppstarten är smidig och enkel. 

Ja, ni kan både chatta i videomöten och i interna meddelanden.