Leader Spira Mare

Om Leader Spira Mare

Leader Spira Mare är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i femkantskommunerna i Norrbotten – Boden, Luleå, Kalix, Piteå och Älvsbyn.

Föreningen Leader Spira Mare främjar, bedriver och samordnar lokalt och regionalt utvecklingsarbete genom Leadermetoden. Vårt uppdrag är att främja ekonomisk, social, innovativ och ekologiskt hållbar utveckling genom sektorsövergripande samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Leader är en framgångsrik metod som används inom hela EU för att utveckla landsbygden. Leadermetoden bygger på lokal förankring och engagemang. Vi som bor och verkar i ett område är de som bäst vet hur platsen ska utvecklas.

Genom Leader finns möjlighet att söka stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till målen i det lokala leaderområdets strategi. Leaderprojekt finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Läs mer om Leader Spira Mare här: www.leaderspiramare.se

Full koll på allt styrelsearbete.

Leader Spira Mares styrelse består av ledamöter från de olika sektorerna, samt från de olika kommunerna som ingår i femkantsområdet. 

Styrelsen är vald av föreningens medlemmar utifrån erfarenhet, kompetens och nätverkskontakter samt att de brinner för områdets landsbygdsutveckling.

Styrelsen fattar beslut om de utvecklingsinsatser och de projekt som ska genomföras. 

– Med hjälp av Styrelseportalen kan vi nu samla allt styrelsematerial på ett ställe, ta beslut, lägga upp en planering, signera mötesprotokoll och genomföra möten på ett smidigt sätt, säger verksamhetsledaren på Leader Spira Mare Lotta Lindgren.

Läs mer om styrelsen här: leaderspiramare.se/styrelse/

Att driva, växa och utveckla verksamheten.

I Styrelseportalen är det smidigt att genomföra projekt där det är möjligt att tilldela ansvariga, sätta start och slutdatum, bifoga bilagor, skapa tidslinje med kommentarer och få automatiska påminnelser via e-post och sms inför deadlines. Det är också enkelt att genomföra det administrativa i en mötesprocess digitalt från att skapa dagordning till att skicka ut kallelse med länk till att signera protokoll med BankID. Alla viktiga datum läggs automatiskt in i den gemensamma styrelsekalendern där det även går att lägga upp en lättöverskådlig årsplanering. Funktionerna gör det enkelt för styrelsen att driva, växa och utveckla verksamheten.

– Styrelseportalen förenklar arbetet för alla ledamöter och sparar massor av tid som annars lagts på att distribuera och signera dokument via papper, post och e-post, säger Lotta Lindgren verksamhetsledare på Leader Spira Mare.

Långsiktigt och stabilt styrelsearbete.

Styrelseportalen underlättar avsevärt för styrelser med geografiskt utspridda ledamöter då det är möjligt för samtliga att ta del av allt styrelsematerial när som helst och var de än befinner sig. Det skapar ett tryggt och stabilt styrelsearbete där samtliga ledamöter kan vara delaktiga och samarbeta på ett optimalt sätt. Den skapar även en digital historik som bidrar till ett långsiktigt styrelsearbete och gör det enkelt för ledamöter att ta fram efterfrågat underlag vid behov.

Styrelseportalen möjliggör för ledamöter att ta del av mötesanteckningar, signera mötesprotokoll med BankID och ta beslut på distans vilket bidrar till ett effektivare, säkert och hållbart styrelsearbete.

– Att kunna signera mötesanteckningar, beslut och protokoll med BankID underlättar vårt styrelsearbete avsevärt och sparar massor av tid som annars lagts på onödigt administrativt arbete, säger verksamhetsledaren Lotta Lindgren på Spira Mare.

“Med hjälp av Styrelseportalen kan vi nu samla allt styrelsematerial på ett ställe, ta beslut, lägga upp en planering, signera mötesprotokoll och genomföra möten på ett smidigt sätt.”

Lotta Lindgren

Verksamhetsledare på Leader Spira Mare

En demo sker digitalt och är kostnadsfri

Boka en demo

Under en demo får ni: