Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Om Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är ett villaområde norr om Åkersberga vid kusten. Området består av ca 260 hektar naturskön mark med grön-, skogs- och vattenområden som exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende, ca 185 hektar, varav 101 hektar skog, grönområden, badplatser, eget fiskevatten samt ett vägnät på ca 1,8 mil. Idag består Skärgårdsstad av cirka 645 fastigheter och har drygt 2500 boende, vilket gör samfälligheten till en av de största i Sverige. Läs mer om föreningen här: www.skargardsstad.se

Effektivare styrelsearbete skapar mer tid över till samfälligheten.

Styrelsen i Skärgårdsstads Samfällighetsförening består av 5 ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen har som uppdrag att förvalta och utveckla gemensamhetsanläggningarna i medlemmarnas intresse samt i enlighet med stadgar, anläggningsbeslut, detaljplan samt upprättade policys.

Samfälligheten äger mark och vägnät vilket innebär att förvaltning och underhåll är prioriterade uppgifter för styrelsen. De största posterna är vägnätet, skog och grönområden där styrelsen delvis anlitar externa entreprenörer för väghållning, snöröjning, beläggningsarbete, skötsel av skog och underhåll av grönområden.

– Med Styrelseportalen har vi blivit effektivare på att ha koll på våra olika projekt, det finns fem års planer för all förvaltning och underhåll, och uppföljningen av projekt har blivit mycket enklare säger ordförande, Stefan Jonsson, i Skärgårdsstads Samfällighetsförening.

Lär känna styrelsen här: Styrelsen

Full koll på våra projekt.

I Styrelseportalen är det möjligt att skapa stora som små projekt. Det går att sätta start och slutdatum, få automatiska påminnelser inför deadlines, bifoga dokument, tillsätta ansvariga och skriva kommentarer. Det skapar en bra struktur och ger en översikt av alla pågående, slutförda samt kommande projekt. Det förenklar projekthanteringen i styrelsen avsevärt.

– Sen vi införde Reduca så har vi blivit mycket mer effektiva och det har verkligen förenklat vårt arbete i styrelsen säger Stefan Jonsson, ordförande i Skärgårdsstads Samfällighetsförening.

Alla viktiga dokument på ett ställe.

I Styrelseportalen är det möjligt att signera styrelseprotokoll, beslutsunderlag och avtal med BankID vilket gör styrelsearbetet effektivare och sparar tid som annars lagts på onödigt administrativt arbete. Styrelsen kan även lagra alla viktiga dokument på ett ställe som kan nås av styrelsemedlemmar var de än befinner sig vilket skapar ett hållbart och smidigt styrelsearbete. 

– Styrelseportalen förenklar verkligen vårt arbete med att signera styrelseprotokoll och beslut, samt att vi kan lagra viktiga dokument som stadgar, anläggningsbeslut, detaljplan, stämmobeslut, kallelser och mycket annat säger ordförande, Stefan Jonsson.

 

 

 

“Sen vi införde Reduca så har vi blivit mycket mer effektiva och det har verkligen förenklat vårt arbete i styrelsen.”

   

Stefan Jonsson

Ordförande i Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Ansvarig för skog- & grönområden

En demo sker digitalt och är kostnadsfri

Boka en demo

Under en demo får ni: