Studentkåren Malmö

Om Studentkåren Malmö

Studentkåren Malmö drivs AV studenter FÖR studenter. Kåren arbetar för att ge studenter på Malmö universitet en bättre utbildning och ett roligare studentliv. Studentkåren sitter med i alla nämnder och organ och är studenternas röst vid alla beslut som tas på universitetet. Kåren anordnar sopplunch, studentfrukost, musikpub och Kaffe med Kåren, allt för att göra studenternas studietid så bra som möjligt.

Läs mer om Studentkåren Malmö här: www.malmostudenter.se

All planering och dokumentation på ett ställe med Styrelseportalen.

Styrelsen i Studentkåren Malmö består av 9-11 personer och de verkställer fullmäktiges beslut. I styrelsen finns ett arvoderat presidiet som består av ordförande och vice ordförande som leder styrelsens möten, bereder ärenden för beslut och representerar Kårens medlemmar mot media samt omvärld. Dessutom finns arvoderade studentombud som sitter med i universitetets nämnder och organ samt ser till att fakulteten är studentvänlig. Sedan finns även ideella som är styrelsens studentröst. 

– Vi använder styrelseportalen i vårt dagliga arbete samt för att samla all dokumentation. Vi använder portalen till signering av protokoll, all vår planering läggs i kalendern och vi använder styrelserummet för att samla all information kopplade till styrelsemöten säger organisationsadministratören Lena Petersson.

Bra struktur och översikt.

Styrelseportalen ger en bra struktur och översikt med styrelsekalendern, styrelserum, interaktiv dashboard och möjligheten till att växla konton mellan portaler. Studentkåren Malmö har en portal för styrelsen, en för fullmäktige och en för valberedningen vilket skapar optimal struktur och ger en bra översikt av alla aktiviteter, beslut och dokument.

– Styrelseportalen har gjort vårt styrelsearbete och planeringen av alla aktiviteter så mycket mer effektivare. Utöver att styrelsen har en portal så har även vårt fullmäktige tillgång till en, där vi samlar all dokumentation, tar alla beslut och signerar protokoll. Valberedningen har också en portal som ger oss möjlighet att hantera alla dokument kopplade till ansökningsprocessen i enlighet med GDPR säger organisationsadministratören Lena Petersson.

Smidig signering och datalagring.

I Styrelseportalen kan användare smidigt signera protokoll, beslut, avtal och andra viktiga dokument med BankID. Det är enkelt att lagra alla dokument som enkelt kan delas med både interna och externa parter utan att ge åtkomst till portalen. Det finns smarta GDPR anpassade funktioner så som automatisk borttagning av dokument. Det är smidigt att skapa en tydlig mappstruktur och samla alla möten med tillhörande dokument samt lista på deltagare på ett optimalt sätt.

– I Styrelseportalen samlar vi all dokumentation, tar alla beslut och signerar protokoll på ett smidigt sätt vilket underlättar vårt arbete avsevärt säger organisationsadministratören Lena Petersson.

 

 

 

“Vi använder styrelseportalen i vårt dagliga arbete samt för att samla all dokumentation. Vi använder portalen till signering av protokoll, all vår planering läggs i kalendern och vi använder styrelserummet för att samla all information kopplade till styrelsemöten”

 

Lena Petersson

Organisationsadministratören

En demo sker digitalt och är kostnadsfri

Boka en demo

Under en demo får ni: