Fem starka skäl till att använda en Styrelseportal

Styrelseportalen är ett dokumentdelnings- och samarbetsverktyg för styrelsemedlemmar som effektiviserar och underlättar styrelsearbetet avsevärt. 

Styrelseportalen har fått en självklar plats i styrelserummet hos de flesta företag, stiftelser och föreningar, som ser många fördelar med en digital lösning som specificerar sig just för styrelsearbetet.

Våra kunder berättar om att den tid de använder till administrativt arbete, förberedelse till möten och att distribuera dokument har minskat avsevärt efter övergången till Styrelseportalen.

Här listar vi fem starka skäl till att använda en Styrelseportal:

 1. Styrelsen sparar tid
  Det kan vara en omfattande uppgift att distribuera dokument via e-post och få till underskrifter från styrelsemedlemmar via vanlig post. Med Styrelseportalen får styrelsemedlemmar alla dokument samlat på ett ställe och slipper lägga tid på att söka igenom mejl och papper. Våra kunder berättar att tiden för förberedelser, att få till underskrifter på protokoll och utskick av styrelsedokument har minskat avsevärt – det handlar om flera timmar i veckan har en kund uppgivit.
 2. Styrelsen blir effektivare
  Fördelarna med att använda Styrelseportalen visar sig före, under och efter styrelsemöten. Styrelsemedlemmar kan använda portalen till att skapa dagordning, bifoga filer, skicka ut kallelse, rösta om viktiga ärenden, genomföra ärenden och få tillgång till allt styrelsematerial när som helst och var de än befinner sig. Protokollet kan på ett smidigt sätt skrivas under elektroniskt efter styrelsemötet samt lagras digitalt på ett ställe. Detta innebär ett effektivare administrativt arbete för samtliga styrelsemedlemmar och då även för hela organisationen.
   
 3. Styrelsen skapar en trygg och stabil organisation
  Distribution av styrelsedokument via e-post eller vanlig post kan betyda att ni förlorar kontrollen över era dokument. Med en styrelseportal har ni full kontroll över distributionsprocessen. Allt görs på en säker och krypterad plattform tillgänglig endast för de användare ni bjuder in.
 4. Organisationen arbetar mer hållbart och blir miljövänligare
  Föreställ dig högen med papper som följer med ett styrelsemöte, multiplicera det sedan med antalet styrelsemedlemmar och styrelsemöten under året. Addera dessutom nyhetsblad, avtal, rapporter och årshandlingar, det råder knappast något tvivel om att en övergång till att bli en digital styrelse är en miljövänlig och mer hållbar åtgärd.
 5. Styrelsemedlemmar kan enklare utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt
  Styrelseportalen fungerar som ett stabilt, säkert och tryggt styrelseverktyg för styrelsemedlemmar som vägleder och skapar rätt förutsättningar till att utföra sitt styrelseuppdrag på korrekt sätt. Plattformen är GDPR anpassad och gör det enkelt att distribuera dokument på ett säkert sätt vid efterfrågan och behov. Det är smidigt att göra en överlämning till nya styrelsemedlemmar och det finns en stabil digital historik som samtliga i styrelsen kan hänvisa till. 

Vi vill även passa på att tipsa om bra länkar om styrelsens roll, ansvar och uppdrag:

Styrelsearbete för små och medelstora företag
Utveckla företagets styrelse
Styrelsearbete i ideella föreningar och stiftelser
Styrelseutbildningar


Vill ni veta mer om Styrelseportalen och vad den kan göra för er verksamhet?

Boka en demo och prova vår Styrelseportal i 30 dagar kostnadsfritt utan några förbindelser.

Under en demo får ni: 

 • Genomgång av plattformens funktioner.
 • Svar på frågor och funderingar.
 • Tips på hur ni kan driva styrelsearbetet på ett smart sätt med Styrelseportalen.