Tips på hur ni kan få bra kompetens till styrelsen

Att attrahera bra kompetens till styrelsen är avgörande för att säkerställa en positiv utveckling och stabil tillväxt för en organisation. Men det kan vara en utmaning, däremot finns flera tillvägagångssätt som kan hjälpa till att locka engagerade och kvalificerade individer, här kommer några tips:

  1. Klara uppdrag och mål: Tydliggör organisationens uppdrag, vision och mål. Potentiella styrelsemedlemmar vill vara säkra på att deras insatser kommer att göra verklig skillnad.
  2. Demonstrera påverkan och resultat: Visa upp organisationens utveckling, tillväxt och påverkan. Det kan vara till exempel projekt som genomförts eller andra resultat som visar organisationens effektivitet och relevans.
  3. Erbjud möjligheter till personlig utveckling: Framhäv möjligheten för styrelsemedlemmarna att utveckla sina färdigheter och lära sig mer om olika områden.
  4. Erbjud flexibilitet och anpassning: Förstå att många potentiella styrelsemedlemmar kan ha begränsad tid att bidra på grund av sina andra åtaganden. Erbjud flexibla möjligheter att delta och bidra, såsom digitala möten och möjligheter att arbeta på distans.
  5. Erbjud utbildningsmöjligheter: Erbjud möjligheter till utbildning för styrelsemedlemmarna, särskilt för dem som inte har tidigare erfarenhet av styrelsearbete.
  6. Var transparent och kommunikativ: Se till att potentiella styrelsemedlemmar har tillgång till all nödvändig information om organisationen och dess verksamhet. Var öppen för frågor och kommunicera tydligt om förväntningar samt ansvarsområden.
  7. Centralisera information och dokument: Se till att ha allt styrelsearbete samlat på ett ställe som kan nås av styrelsemedlemmar var som helst och hur som helst med en smidig inloggning. Det ska vara enkelt för nya styrelsemedlemmar att komma in i arbetet och ta del av all viktig information samt dokument.
  8. Skicka en personlig förfrågan: Ta er tiden att ta fram önskvärda kandidater och skicka en personlig förfrågan om det skulle vara av intresse att gå med i styrelsen med en kort intro om vad det skulle innebära och förväntas av den potentiella kandidaten.

Genom att tillämpa dessa tillvägagångssätt kan ni öka chanserna att locka kvalificerade och engagerade individer till styrelsen. Stort lycka till!